Vammen El-Service    -    Hobrovej 95    -    DK 8830 Tjele    -    Tlf. 3010 6326    -    Mail: info@vammenel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

Selv den bedst sikrede og gennemtænkte elinstallation lever

et usikkert liv i en moderne landbrugsbedrift.

 

Den daglige belastning fra dyr og maskiner  medfører slid og skader

på elinstallationen med stigende risiko for uventede og ubehagelige

driftforstyrrelser - og i værste tilfælde fare for kortslutning og brand.

 

Derfor anbefaler vi periodisk eftersyn og systematisk vedligehold

af elinstallationen, mindst en gang om året. Vi anbefaler desuden

sikring mod lynskader og måske et effektiv brandalarm-anlæg.

 

På den måde er du bedst muligt garderet mod nedbrud, når det er

mest ubelejligt, for eksempel i malkeanlægget eller ventilationen

i svinestalden. Samtidig kan du måske få en besparelse på forsikringen, så effektiv sikring i sidste ende bliver en rigtig god forretning for dig.

 

Tag en snak med din forsikringsmand

og med os om mulighederne.

 

 

 

Service og vedligehold