Fremtid og holdninger

 

Vammen El-Service    -    Hobrovej 95    -    DK 8830 Tjele    -    Tlf. 3010 6326    -    Mail: info@vammenel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

Fremtiden:

Vammen El-Service skal fortsætte sin positive, afbalancerede udvikling, så både organisationen og medarbejderne kan følge med.

 

På den måde kan virksomheden løbende være på omgangshøjde med

den teknologiske udvikling og servicere landbrugserhvervet, industrien

og ikke mindst boligsektoren på det høje kvalitetsniveau, der er

Vammen El-Services mål og særkende.

 

Holdninger:

Vammen El-Service lægger stor vægt på en åben og ærlig dialog med kunderne om deres krav og behov. Kun på den måde kan vi sikre et

fortsat frugtbart samarbejde til alle parters tilfredshed.

 

Vi ser et godt lokalkendskab og en konstant opdateret faglig viden om standarder, lovkrav og den teknologiske udvikling som forudsætningen for at kunne give vores kunder og samarbejdspartnere en kvalificeret elteknisk rådgivning.

 

Vammen El-Service lægger vægt på, at medarbejderne arbejder i et

klima af åbenhed, tillid og gensidigt ansvar. Kun på den måde kan den enkelte ansatte repræsentere virksomheden kompetent og troværdigt udadtil og dermed opbygge de personlige kunderelationer, der er forudsætningen for virksomhedens fortsatte udvikling.

 

For Vammen El-Service er åbenhed, dialog, fleksibilitet, troværdighed, kvalitet og service de nøgleord, vi fortsat

vil bygge på.