Historien

 

Vammen El-Service    -    Hobrovej 95    -    DK 8830 Tjele    -    Tlf. 3010 6326    -    Mail: info@vammenel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

Vammen El-Service er en selvstændigt arbejdende afdeling af Simested

El-Service ApS med overmontør Nicolaj Laursen som daglig leder.

 

Nicolaj Laursen har arbejdet som elektriker  i lokalområdet i mange år

og har eet godt kendskab til kunderne og ikke mindst deres

elinstallationer. Det betyder, at han umiddelbart kan gå til opgaven, hvad enten det drejer sig om en fejlfinding eller en ændring af installationen.

 

I 2009 etablerede Nicolaj Laursen Vammen El-Service som en afdeling

af Simested El-Service på Ørnbjergvej 4 i Boldrup, hvor installatør Gert Jensen står for ledelsen.

 

Simested El-Service blev startet af Aage Christensen i Simested. Det var

i 1946 - umiddelbart efter Anden Verdenskrig. I starten cyklede Aage Christensen rundt til kunderne med værktøjstaske og el-materiel på bagagebæreren.

 

Aage Christensen lagde stor vægt på, at arbejdet blev godt udført og at kunderne fik en ordentlig behandling, også da forretningen efterhånden voksede og han måtte ansætte flere svende og lærlinge for at klare

opgaverne.

 

En af svendene var sønnen Ib Christensen, der videreførte Simested

El-Services tradition for kvalitet, da han overtog forretningen i 1969.

Med sit gode humør og aldrig svigtende sans for kundernes behov

- også om aftenen og i weekenden - skabte Ib Christensen sig et godt

ry på egnen.

 

I 2000 gik Ib Christensen i partnerskab med Gert Jensen med henblik

på et glidende generationsskifte. Gert Jensen er udlært i Simested

El-Service, men har erhvervet sig bred erfaring fra industrien og andre virksomheder i elbranchen, inden han vendte tilbage til Simested El-Service.

 

En voksende omsætning og flere medarbejdere gjorde det nødvendigt

at skaffe mere plads, og da Gert Jensen overtog Simested El-Service

i 2004, indrettede han en industriejendom i Boldrup med værksted,

lager og kontorfaciliteter.

 

Her deler Vammen El-Service i dag værksted, lager og administration

med Simested El-Service og

Aalestrup El-Service.

 

Overmontør Nicolaj Laursen startede Vammen El-Service i 2009 i samarbejde med Gert Jensen  (th.)