Vammen El-Service    -    Hobrovej 95    -    DK 8830 Tjele    -    Tlf. 3010 6326    -    Mail: info@vammenel.dk    -    Døgnvagt tlf. 9854 8115

Vi har meget stor erfaring med landbrugsbyggeri af enhver art, hvad enten det gælder en ny robotstald til malkekvæg,

en farestald til søer eller et nyt maskinhus.

 

Derfor vil vi foreslå, at vi bliver inddraget allerede i idéfasen. Vi kan bidrage med erfaringer fra andre nybyggerier og vi er vant til at udarbejde oplæg til installationer ud fra råprojekteringen, inventartegninger eller de valgte ventilationsanlæg, malkerobotter eller fodringssystemer.

 

Vi ser det første oplæg som et udgangspunkt for en åben dialog om muligheder, behov og økonomi. Dialogen er det bedst mulige grundlag, når målet er at nå frem til den rigtige tekniske løsning, der tilgodeser netop dine individuelle ønsker og behov mange år frem i tiden.

 

Nybyggeri i landbruget